Ардах

1 февраля, 2014 в 20:54
Дождь

Тµµ²²µ ардах

 

Субу тµгэн с³лл³н биэрбэт,

Сурах хоту сµрэх иэйбэт.

Аны кэлэн ааспыт аалбат,

Ахтыл±аны аны айбат.

Уора-к³ст³ тµµнµн ардыыр

Улам халлаан сµрбµн баттыыр.

Салгытыахтыы самыырдыыр,

Сµ³рэ-тардыы баайыы курдуур.

 

Тµµ²²µ ардах субу а±ай

Тµннµк устун тµспµт суолун

Тарбахпынан хатылыы,

Таарыйаммын хат тыынныы

Таалан турдум ³р да ³р

Тµгэн бµ³мµгэр бигэнэн,

Санаам сабынан ³р³р

Санньыарыгар сигэнэн.

 

Суураллыбыт биир-биир тµгэн

Сыыйа тиллэр сибикитэ,

Т³л³ к³ппµт т³нн³р хам-тµм

Т³лк³л³³±µн бэлиэтэ

Тµµлгэ к³´³р тµµ²²µ ардах

Тµµйэригэр биллиэ дуу?

Сиргэ тµ´эр хас таммах

Сипсиэригэр эмиэ дуу?

 

ЧЭГДЭ

1 февраля, 2014 Без рубрики

Добавить комментарий

*