Сайын-дьахтар

21 марта, 2014 в 8:38
Море белых цветов

Эмиэ суолбун бутуйа

Хаамабын эрийэ-буруйа,

Эмиэ тугу эрэ эрэйэ

Кµµтэбин сэмээр сэгэйэ.

 

Саґа оонньоон атаарбыт

Сайыммыт номнуо бараммыт,

Таба таайан талбаарбыт

Талыы тµгэн тар±аммыт.

 

Сэттэтэ санаан баран

Сэргэстэґиэх баар этэ,

Кµннэтэ бииргэ буолан

Кµрэстэспэт аата.

 

Миэнэ буола тµспµтµІ

Минньигэґэ сµппэтэр,

Эйэргэґэн ылбытыІ

Эйэ±эґэ бµппэтэр.

 

Кµґµірбµтµ билиммэт

Киґи кимэ этиллибэт,

Сааґырбыты санаабат

Сайын дьахтар салгыппат.

 

 

21 марта, 2014 Главные новости

Добавить комментарий

*