«31 эбэтэр Печкин-онлайн» сэһэнтэн быһа тардыылар

3 мая, 2014 в 0:52

Куорат диэки айанныыбын. Автовокзалга аалыІныыр дьон быыґыгар сµтэн ылабын. Куораппыт кырата бэрт ээ. Эйигин ким эрэ кірбµтэ эрэ баар буолуо. Чугастыы эмиэ били антенналаах сиргэ тиийэбин. Јссі биир дьµігэбин іІіс гынабын. Јр кірбітіх буолан, µірµµкэтэ дьикти. ИтинтиІ µірэ±инэн психолог, сымыйа бэйэбин курдары кірін кэбиґиэн сіп. Мин духуобунньугум кэриэтэ. Туох да бэйэлээ±и кэпсиим, барыта сіп курдук этэн таґаарар. Аньыыбын-харабын аара хааллартаран кэбиґэр. Сатаан истэр, сэргээбитэ буолар диэн туґугар дьо±ур, талаан. Бэйэтин туґунан быктарбат, биир кэм мин айдааным. Бу сырыыга тіґі да талааннаа±ын иґин буолбуту кыайан ітµµктµµр кыа±а суох. Туох буолан билиниэхпиний, ыар кырдьыгы сµктэриэхпиний? Кини киґи туох диэн сµбэлиэ эбитэ буолла? Суох, кэбис, дьахтар уйбат устууката.

Бэрт ір кэпсэттибит. Курдары кірір бэйэтэ мин ис дьиІмин таарыйбата. Эбэтэр мин артыыс талааннаа±ым эбитэ дуу? Туох да буолбата±ын курдук сэлэґэ олордо±ум µґµ. Оттон киґи дьиэ±э сыппыта иккис кµнµгэр барда. Хараллар да кэмэ кэллэ±э. Киґи сµппµтµн µґµс кµнµттэн, ээ, µскµн ааспытын кэннэ, сµтµктµµллэр, милииссийэлэр хамнанна±а буолаллар. Дьонноох-сэргэлээх, ойохтоох, о±олоох, до±ор-атас бі±ілііх киґи буолуо. Арай, сэрэххэ, кимиэхэ эрэ этэн баран кэлбит буоллун? Мин эмиэ куґа±ан буолабын.

— СирэйиІ-хара±ыІ мілтіх. Туох эрэ проблемаланныІ дуу, тугуй? – Психолог тута бэлиэтиир.

— Ээ, бэйэм. Дела сердечные

— И беспечные. Хаґан ійдінір кыыскыный бу? – сырыы аайы бэркиґиир.

— Биир киґини Короче, один мне нравится.

— И кто он? – кыыґым дьэ тиллэр.

Билэр-кірір ба±а дьахтарга ордук кµµстээх.

— Ну не знаю. Есть один.

— Эмиэ дуо? Дьэ уонна?

— Оттон билбэппин. Кини кимин да билбэппин.

— ¤а, ол бэйэлээ±и ханна таба кірдµІ?

— Дьэ ханна эрэ.

Аата кимий диэ±ин іссі. Ааппыт биллэр – 31. Агент 007 диэбиккэ дылы буолан. Аата наадалаах этэ. Син биир умнуллары баран. Хас Витя, Володя, Сергей ааспыт быыґыгар муммута биллибэт. Ол эрээри, 31 санаабар оґуобай курдук. Оттон били киґи? Суох, кини атын. Ол 31-ри уонна хантан булабын? Сир-сир аайы биллэрии ыйыыбын дуу, сол интэриниэккэ тиэмэ быра±абын дуу? «31, 31, ханна±ыный? Кµµтэр эйигин 41», — диибин дуо ол. Таах олоро сатаан киґи эІин буолар. Урут µлэлээх эрдэххэ кµн солото суох буолан, эІин виртуальнай бэдиктэри сураспыт суо±а. Бу билигин иІэ-бата сатаан, эІининэн иирэн µійбэтэхпэр тигистэ±им.

 

Киин уулусса±а киґи эрэ илэ мэнээк. Ким-кимин таайа оонньоон, саатыахха сіп. Мин суруйааччы эбитим буоллар, сµґµіт сµнньµн, дьоруой арааґын уулуссаттан булуом этэ. Ити дьонтон ким эрэ печкинец буолуо. Ба±ар, 31 ааґан иґэрэ буолуо. Ким буолуой, 31? Ба±ар, бу киґи, эбэтэр оол ыксаан ахан иґэр киґи. Бартыбыаллаах, барсеткалаах, киэпкэлээх, бейсболкалаах. Ким ба±арар 31 буолуон сіп.

Мин феномеммын ким эмэ хаґан эмэ хатылыыр дуу, суох дуу. Таптыыбын, таптыыбын, онтум сыппаабат. Јссі эбиллэн иґэргэ дылы. Кэґэйэбин, кэґэйэбин, син биир ол уомукка киирэ турабын.

                       «Хаста-хаста таптаатым

                       Хайаларын дьиІнээхтик?» —

диэбиккэ дылы. Саас кэлэн мин эмиэ бэйиэтимсийээри гынна±ым дуу.

 Оттон Мин дьиэбэр баар киґи? Кинини то±о ким да сµтµктээбэтий? Хаґыс кµнэ буолла? Кірдµµр кэм да кэллэ±э. Ґс суукка ааста±ына дииллэрэ. Бµгµн µґµс суукката. Онон, сарсыІІа диэри отбуой. СарсыІІаттан милииссийэлэр сµпсµгµрбµтµнэн барыахтара. Ким эрэ сµппµтµн туґунан сайабылыаньа сарсын киириэ. Ону билбит киґи. Милииссийэ±э µлэлиир киґи наада. Ким дэтэктиип иґигэр киирэргэ іссі бэлэмий? Баґаам буолуо. Кууруґунньусса хаайыы µлэґитэ.  Ол да буоллар, син кими эмэни билэрэ буолуо. Тугу эрэ тобулуохха наада. Чэ, билиим да±аны – ким сµппµтµн. Ким мин дьиэбэр баарын да±аны. Онтон? Суруйааччы бантааґыйатын баарыґын тиириэххэ наада. Буот! Онно барар эбиппин. Уонна ханнык эрэ 31-ри кірдіін уулуссаны мээрэйдии сылдьыам дуо? Украинскай борщ харахпар кістір. Наадалаах ба±айы киґи хайа эрэ диэки айанныыбын.

 

Биэс сµµстэ охсуллубут бэрэски ааттаах. Дьµігэм чэйэ да ураты минньигэс. Сорох тугу да тумалаабытын иґин чэйэ уу-судураай курдук. Дьиэтэ да ырааґа. Сыллата кыра о±олоро олох саллаат курдуктар – барыта орун-оннугар, бэрээдэк. Мин ньиэмэс сиэрдээхпин диир буоллахпына, Суруналыыс дьиэтигэр киирдэххинэ букатын Германия±а кэлбит са±а санана±ын. Иґэ-таґа бэрээдэк тугу сэґэргиир эбит.

— Биир дьикти баар. Ба±ар, ити дэтэктиипкитигэр наада буолаарай, деталь быґыытынан.

— Дьэ эрэ.

— Улахан кыыґым бµгµнµ быґа биири лэбэйдээтэ.

О±ото тылламмытын иґитиннэрээри ыІырбыт дуу.

— Чµічэ дьиэтигэр киґи баар диир.

— Хайа чµічэ?

— Эйигин этэр буо.

Арба, мин номнуо чµічэ этим дуу. Биллибэтинэн эмээхсин дэнэрим эрэ хаалла±а.

— Јлбµт киґи диир.

— Эс, кини хантан билэр, — айахтаппыппыт истэн эрэ хаалабын.

— Ити о±о биир дьиктилээх. Биирдэ эмиэ итинник курдук тылламмыта. Чµічэ Ася уола ілбµт диэн. Подъезка та±ыста да итинник диирэ. Ити техэтээс баар дии. Ол аттыгар кэллэ да итинник диирэ.

— Ону?

— Хас да хонон баран айдаан бі±іті буолбута. Милииссийэ да милииссийэ.

— Ноо!

— Сыт тахсан, техэтээґи астарбыттара – киґи ілі сыта𠵴µ. Букатын харааран хаалбыт µґµ.

— Подъезкыт хатаммат этэ дуо?

— Оччолорго суох. Ол эрэ кэнниттэн ити домофон туруорбуттара.

— Оттон кыыґыІ?

— Онтон ыла ілбµт киґи дии илигэ. Бµгµн эрэ

Мин о±ону саІа кірбµттµµ одуулаґабын. «Чµічэ ілірбµт» диэбэтэ±эр махтал. Јті кірірі буолуо дуо? Оччо±о Мин алибим кини! Хайаан мин киґи тыыныгар туруомуй. Кус сµрэх.

— То±о итинник диэбитэ буолуой? – Суруналыыс ык да ык.

Быґа эфиргэ олорор курдукпун. Јссі ханна эрэ камера кистэммитэ буолуо.

— Чµічэ дьиэтигэр ілбµт дьээдьэ баар, — о±о ча±аара тµґэр.

Мин биэс сµµстэ эллэммит бэрэскигэ хара сыґабын.

— Чахчы дуо? – Суруналыыс о±отуттан ыйытар эрэ, миигиттэн эрэ.

— Аґаа, — о±о мин диэки кірі-кірі.

— Дьэ, — Суруналыыс миигин эрэ кірір.

— Тугуй? Мин дьиэбэр дуо? Мин дьиэлээх этим дуо?

— Эн тугу эрэ мути гына±ын быґыылаах.

Бары-барыта силиэдэбэтэл буола сатаата±ай.

— Дэтэктииппит суруллуохтаа±ын суруллар эбит. Бэл о±о курдары билэр, — мин атыІІа аралдьыта сатыыбын.

 Тиэмэни уларыта охсон, дьµігэни у±арытыахха наада. Суруналыыс хаанын киллэрдэ±инэ бу кыыс тугу-тугу туойан туруо биллибэт. То±о да талбыт курдук суруналыыстары уонна милииссийэлэри кытта куодарыґабыный?

— Ол туох киґи эбитэй?

— Билбэппин.

— Эн куттамаккын дуо? Ити о±о тугу эрэ биттэнэр. Дэтэктииптии оонньуу сылдьыбыппыт дьиІнээх буолан хаалаарай?

— Ба±ар, ол киґи кимэ да биллибэтэ буолуо. Тіґілііх киґи сура±а суох сµтэрин ким аахпыта баарай. МырааІІа хас киґи хараллыбыта, хаар анныгар хас кистэммитэ биллибэт.

— Этимэ да±аны. Ырааппакка да эрэ, бу дьиэ утары олорбут табаарыскын санаарыый.

— МырааІІа илдьэн бэйэтигэр анаан иин хастара турдахтарына, массыына тµбэґэ кэлэн быыґаммыт.

— Онтон син биир ілірбµттэрэ дии.

— Иэскэ киирбит µґµ.

— Наґаа ынырык дии, — Суруналыыс дьэ атыІІа халыйда, халбархай тиэмэттэн халты тэбиннэ.

Мин дьэ «ґуу» диибин.

— Мин то±о эрэ наґаа сылайдым.

— Бэ±эґээ утуйуох санааІ суо±а дии. Ол аайы тіліпµінµІ кытары утуйбут дуу?

Кырдьык да±аны, то±о ким да бэґирбэт. Саба тутуохха, тыаґа суохха туруоруохха. Мин суохпун, мин туочукабын, ньэбидиимкэбин µґµ, оонньоон. Айа, сынньаныым. Олох укулаатын уларытар кыа±а суох буоллахпына, саатар утуйбуттаахха баран умна тµґµµм. Таарыйа, Суруналыыс доппуруоґуттан мµччµ кітµім.

 

Кулун тутар 20 кµнэ, 2010 сыл, Ытык Хайа. Кіннірµ кµн, тіґі да субуотатын иґин. Арай биґиэхэ – 1985 сыллаахха Кириэстээх оскуолатын бµтэрбиттэргэ ураты кµн. 25 сылбытын бэлиэтиибит. Кµµппµт ахан кµммµт дьэ µµннэ±э. Кылааґынньыктар кылааннара мустан бµімнээн аґыыр кµнэ. Учууталбыт барахсан кытары баар. Кэмпилимиэн бі±ітµн тутан онтубут тэІІэ тэйиэккэлэґэр. Кини бµгµн дьµігэ кэриэтэ. Биґиги кылааммыт крестнай ийэтэ.

Биґиги эрэ µчµгэй µґµбµт. Чахчыта да оннук диэх курдук. Хардарыта хай±аґан, кыратык киґиргээн ыла-ыла ыксары кµµлэйдээтибит. Бириэмэ массыыната µлэлээбитинэн барда. Ханнаа±ы сµµрбэ биэс сылгытын этэ±ит? Биґиги бэ±эґээ эрэ оскуоланы бµтэрбиппит. Биир-биир урукку-хойукку тµгэннэр кµірэйэллэр. Биир биири ійдµµр эбит, атын іссі биири билэр эбит. Ону холбуу туттахха о±о сааспыт оґуор-бичик ойуута тиллэн кэлэр эбит. Хомуур ойуу диэ. Дьиктитэ диэн, ордук ким кимниин охсуспута, дьµµллэммитэ ійгі хаалар эбит. Оннук «ча±ылхай» ааспыттаахтар хайаан дьон бэрдэ буолан тахсыбыт бэйэкэбитий? Арай, мин ол сахха охсуґар дьолун билбэтэ±им. Онтубун иэстэґэн, билигин кэлэн кириминээллии сатыыбын. Кылаан ону сэрэйбэт. Мин ис дьиІмин ким да билбэт. Холуочуйбутум да иґин ону быктарыа суохха наада. Саатар кинилэр харахтарыгар µчµгэй чµічэ буолан кістµµм. Онуоха-маныаха диэри.

Билигин барыта кµлµµлээх. Кэмигэр учком, педсовет диэн ґаллыы этэ. Сытыыканнаах кыргыттар, орой мэник уолаттар этигит ээ диэн билигин ким саныай. Бэйэбит эрэ билэбит – хайдах уґаарыллан киґи-хара буолбуппутун. Ол кэмнээ±и о±олор. Ґчµгэйэ диэн, биґиги дьоллоох о±о саастаах этибит. Оонньоон байбыт о±олорбут. Икки µйэ±э тииспит ураты кілµінэбит. СаІа кэмІэ сіп тµбэспит сатаан олорор дьоммут. Јссі да олорболуур инибит. Айар-тутар сааспытыгар саІа µктэннэхпит. Кылааґынньыктарым барахсаттар Махтал дуу эґиэхэ, барыны-барытын умуннарар биир киэґэни бэлэхтээбиккитигэр.

— Дьиэ±эр тµґэриэх буолбутуІ ханна баарый? КіІіні±µн дуу? – кылааґынньыктар онон-манан киирэннэр.

— Ээ, мин дьиэм да диэн, — кэриэлийдэ±э буолабын.

Хата, ымпыктыы барбатылар, µчµгэй дьиэлээх кылааґынньыкка кіґін тиийдилэр.

 

SMS-ка! «Трубканы ыл. Дьыала баар». Нµімэрэ тахсыбыт. Аата-суола суох. Били, маІнай утаа эмиэ итинник диэбит киґи. Эрийэр. Ылыахча ылбаппын. Арай, 31 буоллун? Бэґирэн-бэґирэн баран кэпсэппэппин дуу? Арай, ілірµіхсµт буоллун? Сантаас. Эс, миигиттэн туохпун сµлэн ылыахтарай. Арай, туоґу буоллун? То±о эрийэр? Эмиэ сантаас. Тіліпµіммµн ньомуой оІоробун. Уота эрэ тыгар. Мин кірбіті±і буолабын.

 

31, 31, ханна±ыный? Сааскы салгыІІа сигнал ыытабын. Ханна да суох киґини кэтэґэн кµммµн-дьылбын бараатахпыан. Тµірт уонуттан тахсыбыт кэнкириэтинэй буолуохтаах. Син биэриэх эрээри биэтэІэлии сылдьыы мин сааспар барсыбат. Инньэ диэн хайыамый, кимиэхэ бэлэх буолуомуй. Таах да, маннык иэйии биир бэттээх эбит. ДьиІнээх киґи кэнниттэн сµрэх бааґа, дууґа ыарыыта, кіІдій ороскуот эрэ хаалар. Оттон платоническай таптал туох да куттала суох. ЭІин ыарыы да тумнуо, ал±ас о±о да µіскµі суо±а. Бэрт да бэрт. Мин оло±ум саІа кырааскаланна. Мин уларыйдым. Миэхэ аны ким да наадата суох. Кітµіхпµн кынатым эрэ суох.

— Эмиэ кэллим ээ. Хайыыбыт?

Били сарсыарда бэґирбит эмиэ эрийэн кэллэ. Сунтаар милииссийэлэрэ сµгµн да сылдьыбаттар. Былыргыны былыт саппыта. Сынньан, до±оччуох, аныгы тірііґµІІэ диэри.

— Хаґан?

Быыпсай баарын биллэрэр. Греф-майдаан таспат аата туохха эмиэ бэґирдиІ. Сынньан, мин эйиэхэ биэрэр иэґим суох.

Киґи туохха барытыгар µірэнэр эбит. Сыгаан оло±ор эмиэ. Мин бµгµн маннабын, сарсын ханна буолуохпун айбыт да билбэт ини.

— Хоно кэлбэккин дуо? Следственнай эксперимент оІоруохпут, — оонньоон силиэдэбэтэл Суруналыыс ыІырар.

Саатар эрэ. Саха Германиятыгар хонумуна.

— Бµгµн миэхэ кэлбэккин дуо?

Кылааґынньысса ыІырар уочарата. Барымына, Хатас µтµі дойду.

— Кэл миэхэ, тэґийбэппин.

Кууруґунньусса таскаатыйбыт. Суґал психологическай кімі буола онно сµµрэбин.

— Ханна сµтэн хааллыІ?

Психолог кытары ахтыбыт. Дууґам кистэлэІим тэбии киниэхэ ыалдьыттыыбын.

Ити тухары миигин туохха да уорбалаабаттар. Бэйэм да±аны, били сарсыарданы тµµлгэ балыйыах курдукпун. Тµµл диэбиккэ дылы, били быччаччы кірбµт абааґы даа, туох дуу хам-тµм кістін ааґар. Хабар±алыыр, кымаахтыыр. Ол аайы хоноґолорун уґугуннараллар, кошмары саба туталлар. Тµµл диэн, илэ сиэбэтилэр да сіп.

Хамыыґыйа хара±ым баайдым. Сымыйаччы этэ-сиинэ кытары кубулунары сатыыр. Космонавт доруобуйалаах диэн ыспыраапканы ыґыгыннарабын. Ама, чахчы мин милииссийэ буолан эрэбин дуо? Эчи, судургутун.

Суруйааччы бµтµі буолуо бµппэт. Илиинэн суруйар буолан бытаан ини. Киґим кіІінін дуу, тугу да быктарбат. Соавтор да буолумуум, хата, эппиэтинэстэн куотуом. Кіннірµ дьоруой хайда±а ааптартан эрэ тутулуктаах.

— Мин кинигэ суруйабын, — Эдэр Суруйааччы отчуоттуур.

Эмиэ дуо?

— Дьэ ол туох туґунан?

— Туох эрэ. Дьоруой буолуоххун ба±ара±ын дуо?

— Айакка, хайатын.

— Эн, хата, дэтэктиип иґигэр киирбит эбиккин дии. Мин кэтэґэ сатаан баран, бэйэм айарга сананным. Бэйэм дьоруой, ба±ар, буолуом. Чэ, ытаама, эйигин да кыбытыам.

— Эмиэ дэтэктиип дуо?

— Суох. Триллер, ґа-ґа!

— Оо, иэдээн эбит дии. Икки кинигэ тухары миигиттэн туохпун устан ыла±ыт? Киинэ±э эрэ киирэрим хаалла±а.

— Ґчµгэй дии.

Ґчµгэй эрэ куґа±ан. Таах да, киґи барыта былдьаґа-былдьаґа кинигэ±э киирэ сатыыр. Онон, ілбіт суолга таба тайанаары гыммыкка дылы.

— Таптал туґунан суруйуоххун. Саатар кинигэ±э тапталга табыллыам этэ буо. 31 диэн киґини таптаан кэбиспитим туґунан.

— Эн сµµс биири да таптаа, ити мин истиилбэр сіп тµбэспэт.

Чэ, суруйааччы кининэн эрэ бараммат. Сатыыр-сатаабат барыта тапталынан саатыыр, таптал туґунан айымньыны µірµµнэн бэчээттииллэр.

Мин кырдьык 31-ри сібµлµµбµн эбээт. Ону ким да итэ±эйбэт. Мин жанрым буолбатах дуо? Киґи уларыйар диэни то±о ким да ійдіібіт?

Мин сµтэрэрим аны суох. Мал кулута буолан бµппµтµм. ДьиІнээх кіІµл киґи диэн мин. Нерюнгрига бардахпына, саІа оло±у са±алыам. Нуултан! Тµірт уон саас кэнниттэн киґи дьиІ оло±о са±аланар диэн тµірэккэй тµірµйэ олохтоо±ун дакаастыам. КіріірµІ да истээриІ.

 

Ол ыккардыгар балаґыанньа байыаннай буола сыґар. Москва±а икки теракт буолар. Бу диэки кытары бэйэ оІоґуута буомбаны булаллар. Милииссийэ онон эрэ дьарыгырар. Олох диэн биир кэм охсуґуу. Ґлтµ тэптэрбит, бэйэлэрин кытары тэптэриммит, кыргыттар уон а±ыстаах эрэ эбиттэр. Ама да абааґы кірбµт иґин µлµгэр дьон тыыныгар туруу диэн ынырык дии. Абааґы кірµµ да араастаах. Ону иитиэххэ, биитэр туораттан кигиэххэ наада буолуо.

Абааґы кірµµ, істµйµµ диэн туспа талааны эрэйэр. Бэйэбиттэн буруйу тэйитээри тµірµйэлии сатыыбын.

— В пределах допустимой обороны

Ким эрэ мэйиим иґигэр киирбиттии аа±ан добдугуратар.  УК барыны барытын учуоттуур, булан эйигин сууттуур.

Мин ол-бу кыра баакаґы оІоруохпун эрэ сіп. Мин диэн кыра киґи буолла±ым. Олоххо орооспот, бырассыаска кыттыспат, бырагырыаска дьайбат мэнээк олорооччулартан биирдэстэрэбин. Туочукабын.

 

ТУОХЭРЭДИЭННИКТААХ ПечкиІІэ миигин µтэйбэтэ±э буоллар, мин тук курдук эІин кістµбэт дьону кытары оонньоґон барбата±ым буоллар – туох да буолуо суох этэ. Барыта эрдэттэн бэлэмнэммит дуо? Оччотугар Печкин диэни, ситэритин Интэриниэт ситимин айбыттара манна тірµіт буолла дуо? Эрдэттэн бэлэмнэммит. Ол аата оннук буолуохтаах уонна туохха эрэ наадалаах. Јйµ µлэлэтэн да диэн, УК-ны µірэтэн да диэн – буолуохтаах син биир буолуо±а.

31, ба±ар, бу оонньуу эн биґи туспутугар айыллыбыта буолуо. Бµтэґигин олохпут биґиги эрэ туспутугар. Бириэмэ, бµтµн Куйаар тутула биґиэхэ эрэ анаммыт.

УК-ны умнабын, дьиэбэр баар киґини умнабын – мин 31-ри эрэ кэтиибин. СаІа да никтаныый, миэнэ эмиэ саІа дии.

31 миэхэ эмиэ суруйда. Мин буолбатах миэхэ. Оонньуу саІа эргиирэ са±аланна. Печкин баар буолан, бу кірµлээн эрдэхпитин.

Кинигэ тахсыа. Быйыл буолбата±ына эґиил. Арай, онно мэІэґиннэрэ бэйэм эмиэ суруйуум? ДьиІ олохтон сµлэммин, уруккуну-хойуккуну устаммын, µнµрµµІІµнµ µтµктэммин. Иккиэн биир ааттаах айымньы атыыга тахсыа±а, айдаан бі±іті буолуо±а. Ол кэмІэ мин Нерюнгрига буолуо±ум. Туох да буолбата±ын курдук милииссийэлии сылдьыа±ым. Дьэ онно таайа оонньооруІ – хайата дьиІнээ±ин, хайата айыллыбытын, ааптара уонна кимин. Ол диэки суобаґым сµгµннээбэтэ±инэ, суруйуубар дьиэм аадырыґын кыбытан баран, МВД-га дуу, УВД-га ыытан кэбиґиэ±им. Јскі аадырыстаах айымньы атыыланар буолла±ына, вещдок хайаан дьон дьµµлµгэр та±ыста диэн ыйытыгы саатар хайа эмэ форумІа туруораарыІ эрэ.

Онуоха диэри бµтэґигин олоро тµґµі±µм. Таптал туґуттан эІиІІэ тиксибит бэйэм, кэґэйбэтим да бэрт, іссі да тугу эрэ бу олохтон кэтэґэбин. Киґи иґин эриэхэбэйэ уларыйан биэрбэт эбит. Уон биэстээхпэр хайда±ым билигин да баар курдук. Таптал диэн трагедия, соро±ор букатын комедия. Ол эрэн онто суох олох хобдох хартыына. БµгµІІµ кыґыны атаарыы мин урукку олохпун кытары арахсыы. Дьыл±ам тосту уларыйар туочуката – бу Биэчинэс быыла кµн. Сценарий быґыытынан. Халлаан хайа эрэ хаттыгаґыгар дуу, Куйаар хайа эрэ тµгэ±эр дуу баар Кылаабынай Режиссер уларытан кэбиспэтэ±инэ, бµгµн 31 биґикки утарыта кірсµіхпµт. Биитэр режиссер бэйэм эбитэ дуу. Кістµбэт сценарийы батыґааччы, суфлер тугу этэринэн олох оонньуутун туруорааччы.

Кылааґынньысса±а бэ±эґээ киэґэ эппэккэ – мин туспар таІара±а µІ диэн. Бµгµн – пасха. Улуу кµн. Мин мэлииппэ аа±арым оннугар биир кэм:

— 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31 — диэн ботугуруубун.

СаІа формуланы таґааран эрэр улуу математикка дылы буолан.

 

ВЕНЕРА.

 

3 мая, 2014 Без рубрики

Добавить комментарий

*